Lean en six sigma

Profit of non-profit organisatie. Werken binnen een onderneming vergt toewijding en een voortdurend streven naar perfectie van jou en van de organisatie.
Als je als newbie de mogelijkheid krijgt om jouw kennis en kunde aan te wenden ter versterking van een organisatie krijg je vleugels.
De organisatie kan je daarin op verschillende manieren ondersteunen, ondersteun jij de organisatie?
Op basis van bedrijfservaring (bedrijfsresultaten) binnen grote en kleine ondernemingen blijkt dat ondernemingen die de methodieken van lean en six sigma toepassen op korte, op middel lange en op langere termijn succesvoller zijn dan bedrijven die lean en six sigma niet in het bedrijfs-dna hebben.weg naar perfectie
Het inslaan van een universele weg naar verbetering binnen jouw onderneming kun je laagdrempelig en zonder hoge kosten. Laat je door een ervaring-deskundige meenemen op de weg waarbij je zelf leert en doet. Lean en six sigma een laagdrempelige weg naar perfectie!

Leren leren

Leren kun je leren. Op allerlei plekken vindt je er informatie over. Didactiek is op veel plekken gevraagd. Men is echter niet bereid de kosten die ermee gemoeid zijn te dragen.

Op deze plek wil ik een verwijzing presenteren naar een plek waar wetenschappelijk hiernaar gekeken wordt. In september 2019 verschijnt er vanuit deze hoek een interessant boek waar in de media aandacht aan is geschonken.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek op didactisch gebied komt naar voren dat het traditionele “frontale onderwijssysteem” waarin de leraar de leerling face tot face meeneemt in de leerstof het effectiefst blijkt te zijn.

Het huidige rendementsdenken, en doen, dat in de managementkringen van ons onderwijs gepraktiseerd wordt speelt hier momenteel op in door lessen per beeldscherm te laten presenteren en onderwijsassistenten de groepen te laten begeleiden.