Lean informatie

Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management .
Erop gericht maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling.
Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.
(Bron: nl.wikipedia.org)

Met de Lean filosofie zul je op velerlei gebieden profiteren met je organisatie.
Deze methodiek werkt als je hem bottom-up praktiseert.
Geef je medewerkers na een training vrij baan.
Het werkt niet als je de toolbox als excuus gebruik om je organisatie te rationaliseren naar een Anglo-Amerikaans model.

Met de informatie op deze plek kun je een heel eind komen, zeker als je van plan bent om Lean te omhelzen en als serieuze methodiek voor je laat werken.
Lean; Bijvoorbeeld ontbazen met z’n allen!


Goed, dat er mensen zijn die samenvatten en informatie delen.
Thijs Panneman’s blog “Panview” is een samenvattende verzameling informatie, over lean en over verandermanagement.
Thijs verandert.
“panview” heet nu “mudamasters”.
De kwaliteit van de informatie is nog altijd onovertroffen.