Lean & 6SIGMA coaching

Met de tools van L&6S werken aan de verbetering van de waardestroom van je organisatie. Ontwikkel een evenwichtige teamdynamiek en onderzoek mogelijkheden tot zelfsturing.

Medewerkers in ondernemingen verrichten  inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden. Deze bedrijfsprocessen leiden tot een  waardestroom van producten en/of diensten.


Veranderingen in de waardestroom hebben een directe uitwerking op het bedrijfsresultaat.

Als ervaringsdeskundigen in technische en organisatorische bedrijfsprocessen en als black belt in de L&6S methodologie begeleiden we,  team-, product- en proces-optimalisatie.
De tools die we toepasten in teams bij ondernemingen als Philips, Evonik, Chromaflo Technologies , Cimpress/Vistaprint en VoltaSolar vormen onze basis.