Lean & 6SIGMA coaching

Met de tools van L&6S werken aan de verbetering van de waardestroom van je organisatie. Ontwikkel een evenwichtige teamdynamiek en onderzoek mogelijkheden tot zelfsturing.

Medewerkers in ondernemingen verrichten  inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden. Deze bedrijfsprocessen leiden tot een  waardestroom van producten en/of diensten.


Veranderingen in de waardestroom hebben een directe uitwerking op het bedrijfsresultaat.

Als ervaringsdeskundige in technische en organisatorische bedrijfsprocessen en als black belt in de L&6S methodologie begeleid ik  team-, product- en proces-optimalisatie.
De filosofie en de tools die worden toepast in teams bij lokaal en globaal opererende ondernemingen als Philips, Evonik, Chromaflo Technologies , Cimpress/Vistaprint vormen mijn ervaringsbasis.
In mijn filosofie maakt 10K-BAD daar een deel van uit, dat is wat anderen laten liggen.
Dit maakt dat L&6S, vaak onterecht, als het zoveelste kwaliteits wondermiddel wordt gepresenteerd en bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
Doe je voordeel met bewezen projecten!