Mindfulness in de praktijk

Als je in de praktijk praat over mindfulness, aandachtigheid-training, krijg je interessante reacties. Er wordt onder andere gezegd “daar kan ik helemaal niks mee, ik wordt onrustig van mediteren”.
Dat kan.
Zacht zijn voor jezelf en niet oordelend aanwezig zijn vergt training.
Ook andere activiteiten zoals sport en beweging kunnen een positieve invloed hebben op je staat van zijn! Niet iedereen is een sporter.

Beginnen door training gericht aandacht te schenken aan je staat van zijn is op elk moment gepast. De context speelt een grote rol.
Denk eens na over het rendement van snel en enkel op direct resultaat en economisch rendement gericht zakendoen en vergelijk dat met het rendement van op Mindfulness, Lean en 6Sigma gebaseerd zaken doen als je dit doet met mensen, producten en/of diensten en daarin duurzame relaties opbouwt. Stel jij je hiervoor open?

Toegepaste mindfulness wordt binnen bedrijven nauwelijks gepresenteerd in samenhang met projecten en met L&6S methodieken . Vanuit onze waarnemingen en ervaringen is dit een gemiste kans. De praktijk toont in vele organisaties stress gerelateerde verzuimgetallen en andere indicatoren die een 10K en L&6S aanpak en normalisering van 10K en L&6S gedrag rechtvaardigen.

Als je “totale kwaliteit” en continue verbetering van bedrijfsprocessen serieus neemt blijkt dat jouw interactie met collega’s, met klanten en met leveranciers een cruciale rol speelt.
Wij zijn geen psychologen . We zijn hbo-er’s met 44 jaar ervaring in praktische projecten.  We herinneren uit onze praktijk van alledag dat dingen heel goed gingen en dat dingen beter hadden kunnen gaan. In de meerderheid van onze projecten speelde de menselijke factor een belangrijke rol. De traditionele theorie van L&6S gaf ons hier geen hulpmiddelen.
De praktijk toont, gelukkig niet altijd, een cultuur van leiders die hun beslissingen volledig richten op het economische rendement naar een Angelsaksisch model. Gemiste kansen vanuit de perspectieven van duurzaamheid en employability.

Wij delen hierover ervaringen. Dit om de link te leggen naar een aantal praktische hulpmiddelen. Voor iedereen die ervoor open staat. Wij praktiseren deze hulpmiddelen. We delen deze ervaring.
Door de jaren deden  we een aantal interessante waarnemingen.

Beginnend met ons eigen gedrag en onze instelling, die een geweldige invloed had op de resultaten van onze interacties. We werden enthousiast en bewuster over de proceskennis van menselijke interactie in de bedrijfsorganisatie, in cursussen en tijdens projecten. We stelden vast dat we niet de enige waren. Een groot aantal collega’s , mede cursisten en teamleden rapporteren zulke ervaringen.

De volgende waarneming is dat er binnen een industriële omgeving en binnen bedrijfsorganisaties een groot aantal waardevolle mensen ziek worden van de stress die ze ervaren. Verschillende factoren maken dat een belangrijk deel van de werkzame populatie lijdt aan deze ziekte. Stress is contra productief en verspreid zich door onze samenleving. Kunnen we dit stoppen? Help jij jezelf en je collega’s dit te stoppen?

Vervolgens, mensen die lijden aan levensbedreigende ziekte of aan chronische ziekte  kunnen vredig, dankbaar en gebalanceerd gelukkig leven.

Als laatste, discipline, beweging en voeding zijn wel bekende factoren die een bijdrage leveren aan je persoonlijke conditie.

Het praktische spiegelen over jezelf en over de processen tussen jezelf en de mensen waarmee je werkt kunnen verbeter mechanismen doen opstarten. Er kan weerstand tegen stress factoren opgebouwd worden. Er zijn een aantal praktische hulpmiddelen die je daarvoor kunt inzetten. Vaak is het zo dat je ermee in aanraking gebracht moet worden. Learning by doing.

Voor ons waren er verschillende eenvoudige technieken die hielpen bij het openen van onze ogen. Een praktisch hulpmiddel dat zeer effectief kan zijn  is Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Baserend op het bovenstaande besloten we hulpmiddelen
van aandacht, beweging en discipline toe te voegen aan de bestaande methodieken van L&6S. We beschouwen het als een toegevoegde waarde om 10K en L&6S toe te passen. De 10K en L&6S gereedschappen bieden praktische hulpmiddelen in dagdagelijkse werkprocessen. Hiermee krijgt iedereen de mogelijkheid om veranderingen te starten en verder te zaaien.

10K en L&6S; Eenvoudig in gebruik en door iedereen toepasbaar. Beginnen en tot leven brengen. Doe mee aan een training.

We denken  dat vertrouwenspersonen van buiten jouw organisatie gevoelige onderwerpen tot issues kunnen maken. Hiermee kunnen interessante veranderingen teweeg gebracht worden. Op persoonsniveau, op groepsniveau en op organisatieniveau.

Maak met ons een duurzaam begin met 10K en L&6S.