Tag archieven: vakdidactiek

Leren leren

Leren kun je leren. Op allerlei plekken vindt je er informatie over. Didactiek is op veel plekken gevraagd. Men is echter niet bereid de kosten die ermee gemoeid zijn te dragen.

Op deze plek wil ik een verwijzing presenteren naar een plek waar wetenschappelijk hiernaar gekeken wordt. In september 2019 verschijnt er vanuit deze hoek een interessant boek waar in de media aandacht aan is geschonken.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek op didactisch gebied komt naar voren dat het traditionele “frontale onderwijssysteem” waarin de leraar de leerling face tot face meeneemt in de leerstof het effectiefst blijkt te zijn.

Het huidige rendementsdenken, en doen, dat in de managementkringen van ons onderwijs gepraktiseerd wordt speelt hier momenteel op in door lessen per beeldscherm te laten presenteren en onderwijsassistenten de groepen te laten begeleiden.