In mei 2021

In mei 2021 leven we in een landelijk en in Limburg ook nog in een provinciaal bestuursinfarct.
De bestuurlijke hoop die er momenteel gloort bouwt op een traditioneel fossiel rendementsdenken.
Geen signalen dat thema’s die de mensheid bedreigen, global warming, kloof tussen rijk en arm, bestuurlijk effectief worden opgepakt.
We voelen de beperkende maatregelen die het coronavirus ons oplegt.
Hoop is er dankzij kennis en kunde. Gelukkig nog steeds mensen die werken aan inhoud.
Een vaccin biedt ontspanning.
Technologieën zoals PtL (Power to Liquid) of PtS (Power to Solid) verschenen reeds jaren geleden aan onze horizon.
10K biedt aan allen mogelijkheden.
Win-Win-Win, check!
Het aanplakbord in mei 2021.

in mei 2021
CoronaGlobalWarmingAgainstRacismWeCanDoItTogether