subjectief deel organisatie

Mindfulness En werk

In organisaties ontstaan er soms structurele werk gerelateerde conflicten.
10K-BAD, zelf management  en 10K-wandelen 1op1  werken de-escalerend op persoons- en teamniveau. Dat geeft ruimte.
Je kunt altijd professioneler hulpbronnen zoeken.
De hulp die hier geboden wordt berust op ervaringsdeskundigheid.

De WalNoot043ToegepastMindful” gaat over aandachtigheid-training.
Om je eigen training mede richting te geven.  
Op verzoek
 stuur ik je de WalNoot over aandachtigheid-training.

Over mindfulness.