subjectief deel organisatie

Mindfulness En werk

In organisaties ontstaan er soms structurele werk gerelateerde conflicten.
Zelf management, 10K-BAD, werkt de-escalerend op persoons- en teamniveau.
Je kunt altijd professioneler hulpbronnen zoeken.
De hulp die hier geboden wordt berust op ervaringsdeskundigheid.

10K-BAD, Om je eigen training mede richting te geven.  

Over mindfulness.