subjectief deel organisatie

Mindfulness En werk

In organisaties ontstaan er soms structurele werk gerelateerde conflicten.
10K coaching en zelf management werken de-escalerend op persoons- en teamniveau. Dat geeft ruimte.

De WalNoot043ToegepastMindful” gaat over aandachtigheid-training.

Om je eigen training mede richting te geven.  
Op verzoek
 van jou een WalNoot over aandachtigheid-training.

Over mindfulness.