Lean & 6sigma

Werk processen laten zich effectief  beïnvloeden  en optimaliseren met een Lean en een Six Sigma aanpak, L&6S.
Wij zijn beschikbaar voor klussen en trainingen.

Lean & 6Sigma

L&6S combineert  het creëren van waarde en het elimineren van verspilling in werkprocessen.
L&6S biedt een aantal beproefde gereedschappen waarmee werk-processen verbeterd kunnen worden.

Noem een toestand die je wil bereiken Y en factoren die daarop hun werking hebben X’en. Ga vervolgens aan de slag met de Y en de X’en met de methodieken van L&6S. Op zoek naar een probleem ga je op speurtocht naar de “Red X”.

We delen praktische ervaringen met significante resultaten uit processen (chemie, glas, kleurpasta’s, vellen offset, onderwijs).  We gebruiken een web-gebaseerd documentatieplatform, WalNoot.

Lees meer over L&6S:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

Voor Advies en Procesbegeleiding.