Lean Six sigma

Op een gebalanceerde wijze streven naar perfectie binnen je werk en je organisatie.
Lean Six sigma (LS) combineert  het creëren van waarde en het elimineren van verspilling in werkprocessen.

LS biedt een aantal beproefde praktische gereedschappen waarmee werk-processen verbeterd kunnen worden.

Noem een doel dat je wil halen Y en alle factoren die daarop hun werking hebben X’en. Ga vervolgens aan de slag met de Y en de X’en met methodieken van LS. Als je zoekt naar een probleem ga je op speurtocht naar de Red X.

Ik ben beschikbaar voor projecten en trainingen. Ik deel praktische ervaringen uit processen (chemie, glas, kleurpasta’s, vellen offset, onderwijs).  Ik gebruik een web-gebaseerd documentatieplatform, WalNoot.

Lees meer over LS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

Training. Projectleiding. Proces+Project coördinatie. Lean en six sigma coaching.