Lean & 6sigma

Op een gebalanceerde wijze streven naar perfectie binnen je werk en je organisatie, dat is het doel van L&6S.
L&6S combineert  het creëren van waarde en het elimineren van verspilling in werkprocessen.
L&6S biedt een aantal beproefde gereedschappen waarmee werk-processen verbeterd kunnen worden.

Noem een doel dat je wil halen Y en alle factoren die daarop hun werking hebben X’en. Ga vervolgens aan de slag met de Y en de X’en met methodieken van L&6S. Als je zoekt naar een probleem ga je op speurtocht naar de Red X.

Wij zijn beschikbaar voor klussen, projecten en trainingen. We delen praktische ervaringen met significante resultaten uit processen (chemie, glas, kleurpasta’s, vellen offset, onderwijs).  We gebruiken een web-gebaseerd documentatieplatform, WalNoot.

Lees meer over L&6S:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

Trainingen, Klussen, Projecten. 10K & L6S coaching.