Lean Six sigma

Praktische toepassingen
van Lean en Six sigma.

Op een gebalanceerde wijze streven naar perfectie binnen je werk en je organisatie.
Lean Six sigma (LS) combineert  het creëren van waarde en het elimineren van verspilling in werkprocessen.

LS biedt een aantal beproefde praktische gereedschappen waarmee werk-processen verbeterd kunnen worden. Noem een doel dat je wil halen Y en alle factoren die daarop hun werking hebben X’en. Ga vervolgens aan de slag met de Y en de X’en met methodieken van LS. Als je zoekt naar een probleem ga je op speurtocht naar de Red X.

Iedereen kan er zijn voordeel mee doen.

Mijn praktische ervaringen uit de procesindustrie (chemie, glas, kleurpasta’s, vellen offset, onderwijs) deel ik met u.  Ik gebruik een web-gebaseerd platform, WalNoot.
Projecten met of zonder training en/of projectcoaching, ik maak gebruik van MLS technieken.
Neem contact op.
Dit is een investering die zich terug verdient.

Lees meer over LS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma