Continue verbeteren L6S

Lean & 6sigma

Streven naar zelfsturing in een platte organisatie.
Gebruik makend van een aantal globaal toegepaste methoden. 

Werk processen laten zich effectief  beïnvloeden  en optimaliseren met een Lean en een Six Sigma aanpak, L&6S.

Lean & 6Sigma

L&6S combineert  het creëren van waarde en het elimineren van verspilling in werkprocessen.
L&6S biedt een aantal beproefde gereedschappen waarmee werk-processen verbeterd kunnen worden.

Noem een toestand die je wil bereiken Y en factoren die daarop hun werking hebben X’en. Ga vervolgens aan de slag met de Y en de X’en met de methodieken van L&6S.
Op zoek naar een probleem ga je op speurtocht naar de “Red X”.

Ik deel praktische internationale ervaringen met significante resultaten uit processen (chemie, glas, kleurpasta’s, vellen offset, onderwijs). 

Lees meer over L&6S:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma