Grafische druktechnologie

Offsetdruk is een van de meest gebruikte druktechnieken (bron: Wikipedia). Veel handelsdrukwerk wordt met de offset druktechnologie vervaardigd. In het huidige druklandschap zijn het de grote industriële ondernemingen die wedijveren met de traditionele beroepstak om de gunst van de klant en de markt van marketingmaterialen.

Bezoekers die meer informatie over de druktechnologie zoeken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Offsetdruk

Ik ben 1jaar werkzaam geweest, als manufacturing engineer/continuous improvement engineer in de value stream offset, in een multinationale industriële grafische onderneming.

Een van mijn activiteiten in dat jaar was een Pareto studie naar de stilstand tijden en het niet halen van  doelstellingen(jobs)  van offset drukpersen. Ook voerde ik onderzoek uit naar de snijkwaliteit van 2-zijdig bedrukt offset drukmateriaal. Ik heb een helder beeld over de deelprocessen binnen prepress-computer to plate-press-cut-fold-pack.

Er komen in dit werk een aantal disciplines samen. Het zijn de pijlers van de lerende organisatie die bestaande teams meer draagvlak verschaffen.

Als u interesse heeft in de pijlers van de lerende organisatie; Jij, team, lean en 6sigma. Ik deel mijn ervaringen op dit gebied. Als u interesse heeft in een audit van uw offset drukprocessen in het actuele landschap van industriële offset toepassingen, neem contact met me op.

Training. Projectleiding. Proces+Project coördinatie. Lean en six sigma coaching.