Technisch Glas ED

Glas is een fascinerende substantie met veelvuldige toepassingen.

Het logo van de Duitse glastechnische vereniging is een oneindig kruis! Ik heb mogen werken met technisch Glas van 1986 tot 2004 en in die periode het een en ander ervaren en vooral veel geleerd.

In 1986 begonnen binnen Philips’ Glas Ontwikkelings- Laboratorium in Eindhoven. Voor insiders, complex T op Strijp.

In 1986 werkten binnen Philips ongeveer 100 mensen permanent aan de ontwikkeling van Glastoepassingen. Dit ter ondersteuning van Glasproductie installaties over de hele wereld. Vanaf 1986 tot en met 1988 bood ik ondersteuning aan de ontwikkeling van analytische  methodes, fysische en chemische, voor de karakterisering van Glazen en glasgrondstoffen  bij de industriële productie van TV-glas, Lampenglas en speciaalglazen.

Binnen deze werkomgeving kreeg je als hbo-er uitgebreide kennis en ervaringen met de industriële vervaardiging van glazen en met de toepassingen van glazen. Een binnen Philips georganiseerde en uitgerolde glascursus was een samenvattende studie waarmee een brede basiskennis over glas en glas maken is opgedaan.

De ontwikkeling van nieuwe technologie en computerhardware en software stelde ons in staat om nieuwe efficiënte methoden van analyse te ontwikkelen.

Een voorbeeld hiervan is de Helium Neon Laser met multi-segment-halfgeleider detector. Samen met computer reken algoritmes. Hiermee werd het mogelijk om de Fraunhofer theorie toe te passen. Uit het gemeten laser-diffractiepatroon van een dispers systeem kan hiermee de deeltjesgrootteverdeling berekend worden.

Gedurende mijn eerste jaren bij Philips heb ik veelvuldig experimenten uitgevoerd waarbij de resultaten van Laser diffractie metingen uitgedrukt in een deeltjesgrootteverdeling vergeleken werden met traditionele methoden van deeltjesgroottemeting zoals zeven en metingen volgens het Coulter principe. Ik volgde een cursus daarover aan de TU Claustal Zellerfeld; Particle measurement technologies.

In 1988, na 2 jaar glas ontwikkelings- ervaring, ben ik overgestapt naar Philips Glasfabrik GmbH in Aken, Duitsland. Op dat moment werden daar door 1200 medewerkers 500 t/d technisch TV-glas geproduceerd. 300 ton BariumStrontiumGlas voor tv-schermen. 200 ton Loodglas voor tv-conussen.

Als laboratorium ingenieur in de Glas Technologie Afdeling voerde ik binnen een team van 4fte  glasanalyses en glasfoutenanalyses uit. Ik fungeerde als teamlid en coördinator bij fout opsporing- activiteiten en verbeter-activiteiten binnen de gehele tv-glas-productieketen van grondstoffen-mengen-smelten-vormgeving-nabewerking. ISO9000 werd in die tijd geïntroduceerd en geïmplementeerd. Er werd begonnen met elektronische data-verwerking en met statistische gegevensverwerking in de dagelijkse glas productie.

Vanaf 1990 veranderde ik van functie. Glas oven proces technoloog. De oven produceerde 200 t/d tv-conus-glas.

Verantwoordelijkheden van de glas oven technoloog. Afleveren van een gecontroleerde chemische samenstelling en temperatuur aan de 2 glas persinstallaties. Het controleren van glaswissel processen tussen verschillende glas samenstellingen en het minimaliseren van de overgangsperiode tussen glaswissels. Het coördineren van hardware reparaties aan een hete werkende productie oven installatie. Participeren in probleem oplossing teams en in verbeter teams. Het invoeren van een geautomatiseerd data collectie systeem en methodieken van data analyse met bestaande componenten door gebruik te maken van pc en netwerk.

Tussen 1992 en 2004 breiden de glas proces technologische activiteiten zich uit naar TV-schermglasovens die Barium Strontium glazen produceerden. Bedreven met kritischer specificaties. In die tijd werd de opgebouwde expertise gebruikt bij verscheidene glas oven revisie projecten. Ook in glas kwaliteit verbeter teams. Ik deed de technische coaching en aansturing van het bedrijfs laboratorium. In deze rol gebruikte ik de opgebouwde kennis op het gebied van analytische Roentgen fluorescentie spectroscopie. We implementeerden inductieve verhitting in de monstervoorbereiding.

Na 2000  werden substantiële hoeveelheden recycling glas geïntroduceerd in het tv-glas smelt proces. Recycling op grote schaal en het industriële reinigen van batches uit de markt werden intensief onderzocht en ge-audit. Ik had de supervisie over samenstelling analyse en controle van grote scherven batches.

Er vond een 1-jarige job-rotation plaats met een technoloog uit de Glas ontwikkeling-organisatie.

Vandaag de dag is de consumentenmarkt voor glazen beeldbuizen volledig vervangen door platte schermen. Daarmee is het televisie glas smelten van Lood glazen en van Barium Strontium glazen voor Philips een historische gebeurtenis. De fabriek werd gesloten. Ik veranderde van werkgever in 2005.

Trainingen, Klussen, Projecten. 10K & L6S coaching.