Detaillering

Een organisatie
kan zo nu en dan een quick scan en
een wake-up call gebruiken

Low cost solutions.
Veranderingen zijn verbeteringen als ze zich onder de streep terug verdienen. Ik beschik over praktijkvoorbeelden  van industriële proces-, product-  en kwaliteit-veranderingen.
Ervaringen uit de glasindustrie, de coatingindustrie, de grafische industrie, onderwijs, betaald voetbal, speeltuinwerk.
Iemand van buiten een bedrijfsorganisatie heeft niet de gekleurde bril van een bedrijf, zit niet in de bubbel en kan makkelijker provoceren. Ik bied u de mogelijkheid veranderingen te provoceren binnen uw organisatie.

Ik deel mijn ervaringen. Uit de proces-industrie en in vrijwilligers werk. Ervaringen, bij multinationale bedrijven >1000 werknemers en binnen het mkb, als engineer als manager. Ik werkte meer dan 15 jaar in Duitsland.

Het hedendaags rendementsdenken binnen een bedrijfsorganisatie omvat de aandachtsgebieden:

  • Ik en het “team”
  • Het voorkomen van fouten
  • Het terugdringen van verspillingen

Ik kan u binnen dit model van rendementsdenken formeel en informeel ondersteunen.
Deze internetpagina’s beschrijven een aantal beroepsmatige ervaringen en ambities.